CÁC THÁP CĂN HỘ


Quận 2

Tháp Bahamas

Số 01 - Đường số 104, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Quận 2

Tháp Bora Bora

Số 01 - Đường số 104, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Quận 2

Tháp Brilliant

Số 01 - Đường số 104, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Quận 2

Tháp Canary

Số 01 - Đường số 104, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Quận 2

Tháp Hawaii

Số 01 - Đường số 104, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Quận 2

Tháp Maldives

Số 01 - Đường số 104, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Gọi ngay Zalo Báo giá